Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


baloc

Poems of Baloch people in Turkmenistan

If anyone has any suggestions or would carry out the translation of poems into English, please write to info@hks.re
Если у кого есть какие-либо предложения или если можете сделать перевод стихов на русский язык, пожалуйста, напишите info@hks.re

Baloč

Išta bi zinčikaj doča, machu-istára Baloč.

Rach biravt Cháka nazuvrit ná bichuškára Baloč!

Bé kuvatt bzan Aždija - dar biít šykara Baloč.

Gvaptagant muvdo-gvapuk tij misle máchmára Baloč.

Ašagynt túvtij-suchango pá tij dijdara Baloč.


Aros u-dólaj tavarint, darbaj varna Lattija

Pá bromnta etubarij go ruvmálo Pattija

Rabb manij dučar makan bétubaren Čittija

Sát! Baločaj pučč u póša gardina band Guttija

Ke mael bijt murge tavus pa tij dijdara Baloč


Sij nadarit man bgušijn gvapta šabuzaj Muvdan.

Láp tachij čitt u bad álat sar panach sjaen Gedan.

Gode navat tij gvarach na daštaj kavše Pádan.

Gétir at a, dam chasavatt bapen mébat go sedan

Bzanet e ročani kadra Manind bé kára Baloč


Mard u džan zámatta koššijt ušk o tarren čillagan.

A parij kajant pa sajla nij Baloč bijt mallagan.

Alama ajrani kurtag a go pozaj pullukan.

Tij dapaj áp Churdage pa lučče dard u kullagan.

Bá tachij dam jak šifáe Kulle bijmaran Baloč!


Ummati Muchammadint ke parz u sunnat ko adach

Šér u ba šer u pilange džobi kurtaj tra chuda!

Ša chazaran laškara déma na gardenit padá

Pess u pijrukaj Vatana bkan vatij džana pidach

Nám tachij mánit be dunja, balken aškárá Baloč


Dáštenun jak bádešae bajragaj zjaratt bkanijn

Záme man dasta bgirijnou dušmanaj gáratt bkanijn

Kaj manij lazba nazant go čamman yšarat kanijn

Bál najint banzul mabijt Charčand ke man gajratt kanin

Bál u nij banzul šomáet rast kan nun vára Baloč!


Bja baločaj rádž manij man trá bágal bkanijn

Til galan sarčakk bdžanijn o kópagana šall bkanijn

Tav manij rachbar bajaj tij cháki pá kadžal bkanijn

Atagun Dunja du roče pótí zinda gal bkanijn

Mnij gal u šádij tavaj go vatij raftáran Baloč!


Más manij Čakarzis o piss u pijruk rekie

Edilaj rázant manij pa šma nimistun tekie

Čamma čarijt e Džachangir pá čiragaj, rokie

Róka bijt mošmaj Čiragom Chak bijt mej

bara Baloč!

Dunja!

Vachte karaj be džachana

Vaššaj čon asale Dunja!

Vachte páč kurton čammana

répentaj mna bale Dunja!


Pesso – mas o – bras o gvaran!

Sjad o kovm u gost u jaran!

Bigóš bkaššet agyldáran!

Na darijt chič gale Dunja!


Godže Madžnun – godže Farchat?

Chazarán kaštagan Fajad!

Ša Rónišijn ta Rodarat

Džachan mučč gal –gam Dunja!


Roč u Mach u Istárana

Najlaj ta bras u gvarana

Achyr pe vatij karana

Magar tána tilaj Dunja


Báze gardijt pa sjadana

Bazaj šall kurtaj pádana

Bazaj Záguk bi godana

Zištaj ša bagalaj Dunja


Yladž Nadaran či pajdag

Kam aglo – alym o sádag

Gvazant šatta svar u pjadag

Tome kochna pulaj Dunja!


Bachze narast vatij vachta

Kajra nádentagaj tachta

Ašyg Bulbulen sija bachta

Džitach ku ša gulaj Dunja!


Pa maru mardum u murgan

Kochaj gad chaždar u Kurgan

Džistin najint ša chič Margan

Pa muččan adžape Dunja!


Dostu jarajn chakka bajl kan

Ša arsa dijdagan kajl kan

Džachangij r achiraj sajl kan

Jak roče bijt dalaj Dunja!

baloc.txt · Poslední úprava: 20. 01. 2017 12:39 autor: 80.243.100.138